แพทย์

ทพญ.ศิรประภา(หมอซิน) วิจิตรปัญญาเมธี

ทันตกรรมจัดฟัน / จัดฟันใส Invisalign

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวาน
---สาขา หลังโลตัส---
พฤหัส-ศุกร์ (11.00-18.30 น.)
เสาร์-อาทิตย์ (10.30-14.30 น.)
---สาขา เซ็นทรัล---
จันทร์ (11.00-18.30 น.)
เสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3 (10.30-14.30 น.)

นัดหมาย 0 0

ทพญ. หทัยภัทร(หมออุ๋มอิ๋ม) ตระกูลสุข

ทันตกรรมรากเทียม / ศัลยกรรมช่องปาก (ผ่าฟันคุด/ผ่าฟันฝัง/ตัดแต่งกระดูก)

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวาน
---สาขา หลังโลตัส---
เสาร์ (10.00-19.00 น.)
อาทิตย์สัปดาห์ที่ 1/3 (10.00-19.00 น.)

นัดหมาย 0 0

ทพ.จิตเดียว (หมอเดียว) ทรงจิตรัตน์

ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง / รักษารากฟัน / รากฟันเทียม

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวาน
---สาขา หลังโลตัส---
พุธ (10.00-19.00 น.)

นัดหมาย 0 0

อ.ทพ. กิตติพงษ์(หมออัลเบิร์ต) เกตุแป้น

ทันตกรรมรักษารากฟัน

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวาน
---สาขา หลังโลตัส---
เสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2/4 (09.00-19.00 น.)

นัดหมาย 0 0

ทพญ. อนงค์นาฏ(หมอแนท) เอี่ยมสุภา

ทันตกรรมปริทันตวิทยา (รักษาโรคเหงือก, ตัดแต่งเหงือก, ปลูกเหงือก)

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวาน
---สาขา หลังโลตัส---
พุธ สัปดาห์ที่ 1/3 (17.00-19.30 น.)
---สาขา เซ็นทรัล---
อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2/4 ( 16.30-20.00 น. )

นัดหมาย 0 0

ทพ. ฉัตรณรงค์(หมอตุย) แพทย์พุฒิธรรม

ทันตกรรมครอบฟัน / อุดฟันยาก / วีเนียร์ / สะพานฟัน

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวาน
---สาขา หลังโลตัส---
เสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์ที่1/3 (10.00-19.00 น.)

นัดหมาย 0 0

ทพญ. เพียงฟ้า(หมอฟ้า) ก้องเกียรติกูล

ทันตกรรมรักษารากฟัน

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวาน
---สาขา หลังโลตัส---
อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 1/3 (09.00-17.00 น.)

นัดหมาย 0 0

ทพญ. ลักษณัย (หมอจอย) โลหะรังสี

ทันตกรรมทั่วไป ผ่าฟันคุด / ถอนฟัน / อุดฟัน / ขูดหินปูน

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวาน
---สาขา หลังโลตัส---
ศุกร์ ( 16.00-19.00 น. )

นัดหมาย 0 0

ทพ.ทศพล โอวัฒนา (หมอหนุ่ม)

ทันตกรรมจัดฟัน

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวาน
---สาขา หลังโลตัส---
จันทร์-อังคาร / เสาร์-อาทิตย์ (10.00-19.00 น.)

นัดหมาย 0 0

ทพญ.โสภาพรรณ แตงหอม (หมอจอย)

ทันตกรรมจัดฟัน

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวาน
---สาขา เซ็นทรัล---
พฤหัส-อาทิตย์ (11.00-20.00 น.)
ยกเว้น เสาร์-อาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน(หยุด)

นัดหมาย 0 0

ทพญ.ชญณิพัฑฒ์ เจริญวงศ์สวัสดิ์(หมอโบว์)

ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวาน
---สาขา หลังโลตัส---
พฤหัส ( 10.00-19.00 น. )
---สาขา เซ็นทรัล---
จันทร์ / ศุกร์ ( 11.00-20.00 น. )

นัดหมาย 0 0

ทพญ.ธนิษฐา สิมรีวงษ์ (หมอปาล์ม)

ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวาน
---สาขา เซ็นทรัล---
อังคาร / พฤหัส ( 17.00-20.00 น. )

นัดหมาย 0 0

ทพญ.ญาณิกา วงษ์ถม (หมอแป้ง)

ทันตกรรมทั่วไป ( ขูดหินปูน / อุดฟัน / ถอนฟัน / ผ่าฟันคุด )

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวาน
---สาขา หลังโลตัส---
จันทร์ / ศุกร์ ( 10.00-19.00 น. )

นัดหมาย 0 0

ทพ.ชัยณรงค์ จรัสเลิศรังษี (หมอพี่เอก)

ทันตกรรมทั่วไป ( ขูดหินปูน / อุดฟัน / ถอนฟัน )

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวาน
---สาขา หลังโลตัส---
จันทร์ / อังคาร / พุธ ( 16.30-19.00 น. )
อาทิตย์สัปดาห์ที่ 2/3 ( 10.00-19.00 น. )
---สาขา เซ็นทรัล---
ศุกร์ ( 17.00-20.00 น. )

นัดหมาย 0 0

ทพญ.ศศิประภา คูวัธนไพศาล (หมออีฟ)

ทันตกรรมครอบฟัน / อุดฟันยาก / วีเนียร์ / สะพานฟัน

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวาน
---สาขา หลังโลตัส---
อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2/4 ( 10.00-19.00 น. )

นัดหมาย 0 0

ทพญ.โชษิตา ธีระเกษมสุข (หมอโอปอ)

ทันตกรรมครอบฟัน / อุดฟันยาก / วีเนียร์ / สะพานฟัน

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวาน
---สาขา หลังโลตัส---
ศุกร์ ( 10.00-19.00 น. )

นัดหมาย 0 0

ทพ.ไกรสร อาษาทอง(หมอเอก)

ทันตกรรมครอบฟัน / อุดฟันยาก / วีเนียร์ / สะพานฟัน

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวาน
---สาขา เซ็นทรัล---
เสาร์ สัปดาห์ที่1/3 (11.00-20.00 น.)

นัดหมาย 0 0

ทพญ.จุมพิตตา ชัยเชาวรัตน์ (หมอกรีน)

ทันตกรรมประดิษฐ์ ( ฟันปลอมถอดได้ทั้งปากและบางซี่ , สะพานฟัน , ครอบฟัน , วีเนียร์)

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวาน
---สาขา หลังโลตัส---
อาทิตย์สัปดาห์ที่ 1/3 ( 10.00-19.00 น.)
---สาขา เซ็นทรัล---
เสาร์สัปดาห์ที่ 1/3 ( 11.00-20.00 น.)

นัดหมาย 0 0

ทพ.จารุวัฒน์ หารรุ่งศรี (หมอจา)

วินิจฉัยโรคช่องปาก / ทันตกรรมทั่วไป ( ขูดหินปูน , อุดฟัน )

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวาน
---สาขา หลังโลตัส---
อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 4 ( 10.00-19.00 น. )

นัดหมาย 0 0

ทพ.สมพล จังชัยศิริวัฒนา (หมอซัว)

ทันตกรรมรากเทียม , ศัลยกรรมช่องปาก (ผ่าฟันคุด/ผ่าฟันฝัง/ตัดแต่งกระดูก)

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวาน
---สาขา หลังโลตัส---
จันทร์ / อังคาร / พฤหัส / เสาร์ (สัปดาห์เว้นสัปดาห์) (10.00-19.00 น.)

นัดหมาย 0 0

ทพ.วาทิศ เดชพงษ์ (หมอปอง)

ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก (ผ่าฟันคุด/ผ่าฟันฝัง/ตัดแต่งกระดูก)

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวาน
---สาขา หลังโลตัส---
อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 (10.00-19.00 น.)
---สาขา เซ็นทรัล---
เสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 4 ( 11.00-20.00 น. ) / ( 11.00-16.00 น. )

นัดหมาย 0 0

ทพญ.ปลินธร นากสุวรรณชาติ (หมอปิง)

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวาน
---สาขา หลังโลตัส---
เสาร์ สัปดาห์ที่ 1/3 (10.00-19.00 น.)
---สาขา เซ็นทรัล---
อาทิตย์สัปดาห์ที่ 1/3 ( 11.00-20.00 น. )

นัดหมาย 0 0

ทพญ.กรองกาญจน์ ทองรักขาว (หมอเชอร์รี่)

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวาน
---สาขา หลังโลตัส---
พุธ (16.45-20.00 น.)
ศุกร์ สัปดาห์ที่ 2/4 (16.45-20.00 น.)

นัดหมาย 0 0

ทพญ.พีรดา กิจเลิศตระกูล (หมอเพลิน)

ทันตกรรมทั่วไป (ขูดหินปูน / อุดฟัน / ถอนฟัน)

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวาน
---สาขา หลังโลตัส---
เสาร์ ( 10.00-19.00 น. )
---สาขา เซ็นทรัล---
อาทิตย์สัปดาห์ที่ 2 ( 10.30-16.00 น. )

นัดหมาย 0 0

ทพ. ท็อป จิตรไกรสร (หมอท็อป)

ทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันปลอมถอดได้ทั้งปากและถอดได้บางซี่ , สะพานฟัน , ครอบฟัน , วีเนียร์)

คลินิกทันตกกรมยิ้มหวานพลัส สาขา เซนทรัลอยุธยา

นัดหมาย 0 0

ทพญ. นนทพร สุวรรณโพธิ์รุ่ง (หมอนนท์)

ทันตกรรมทั่วไป (ขูดหินปูน , อุดฟัน , ถอนฟัน)

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวานพลัส สาขา เซนทรัลอยุธยา

นัดหมาย 0 0

ทพญ. พลอยไพลิน มโนวิลาส (หมอพลอย)

ทันตกรรมรักษารากฟัน

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวานพลัส สาขา เซนทรัลอยุธยา

นัดหมาย 0 0

ทพญ. สุธาสินี ศรีพงษ์พันธุ์ (หมอ ออย)

ทันตกรรมจัดฟัน / ทันตกรรมทั่วไป

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวานพลัส สาขา เซนทรัลอยุธยา

นัดหมาย 0 0

ทพญ. ณัฏฐ์ภัชมนฑ์ ห้วยหงษ์ทอง (หมอเชอร์รี่)

ทันตกรรมทั่วไป

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวานพลัส สาขาเซนทรัลอยุธยา

นัดหมาย 0 0

ทพญ. ชญานิษฐ์ อังคณานุวัฒน์ (หมอทราย)

ทันตกรรมประดิษฐ์ ( ฟันปลอมถอดได้ทั้งปากและบางซี่ , สะพานฟัน , ครอบฟัน , วีเนียร์)

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวาน
---สาขา หลังโลตัส---
เสาร์สัปดาห์ที่หนึ่งและสามของเดือน ( 10.00-19.00 น. )

นัดหมาย 0 0

ทพญ. พิชญา ปุยสุวรรณ (หมอปอ)

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวานพลัส สาขาเซนทรัลอยุธยา

นัดหมาย 0 0

ทพญ.ณัฐชยา สุวรรณพงศ์ (หมอมิกซ์)

ทันตกรรมครอบฟัน / วีเนียร์ / อุดฟัน(ยาก)

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวานอยุธยา สาขาหลังโลตัส

นัดหมาย 0 0

ทพ. ธนพร โสวิทยสกุล (หมอบาส)

ทันตกรรมจัดฟัน / ข้อต่อขากรรไกร

คลินิกทันตกรมยิ้มหวานอยุธยา สาขาหลังโลตัส

นัดหมาย 0 0

ทพญ. พริมา โชคอารีย์ (หมอญี่ปุ่น)

ทันตกรรมประดิษฐ์ ( ฟันปลอมถอดได้ทั้งปากและบางซี่ , สะพานฟัน , ครอบฟัน , วีเนียร์)

คลินิกทันตกรมยิ้มหวานอยุธยา สาขาหลังโลตัส

นัดหมาย 0 0

ติดต่อเรา

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวาน

อยุธยา

เบอร์โทร

080-5092490

ที่อยู่

134/13 ม.3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

เวลาทำการ

9:00 - 19:00 (ทุกวัน)

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวานพลัส

เซ็นทรัล อยุธยา ชั้น1

เบอร์โทร

080-074-6999

ที่อยู่

129/1-3 ม.3 ถ.สายเอเชีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

เวลาทำการ

10.00-21.00 น.