ผ่าฟันคุด ขูด-อุด-ถอน งานทันตกรรมทั่วไป

 • ตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก และวางแผนการรักษา 100 - 200 บาท
 • ขูดหินปูน และขัดฟันทั้งปาก 600 บาทขึ้นไปตามปริมาณหินปูน
 • อุดฟันด้วยวัสดุสีตะกั่ว 600 บาทขึ้นไปขึ้นอยู่กับความกว้าง/ความลึก
 • อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 600 บาทขึ้นไปขึ้นอยู่กับความกว้าง/ความลึก
 • อุดปิดช่องว่างฟันห่าง ช่องละ 1,000 - 2,000 บาท
 • ขัดฟัน+เคลือบฟลูออไรต์ ทั้งปาก 300 - 500 บาท
 • ถอนฟันแท้ ซี่ละ 600 - 900 บาท
 • ถอนฟันน้ำนม ซี่ละ 300 - 500 บาท
 • ถอนฟันแท้ที่ยาก ต้องกรอแบ่งฟัน ซี่ละ 1,000 - 1,500 บาท
 • ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝัง ซี่ละ 1,500 - 4,500 บาท (ขึ้นกับความยากง่าย)
 • เกลารากฟัน ซี่ละ 600 บาทหมายเหตุ :

อัตราค่ารักษาอื่น ๆ ท่านสามารถโทรสอบถามได้จากทางคลินิก

อัตราค่ารักษาดังกล่าวเป็นการประเมินในเบื้องต้น

ค่าใช้จ่ายจริงทันตแพทย์จะเป็นผู้แจ้งให้ท่านทราบหลังจากทำการตรวจ ปรึกษาและวางแผนรักษาแล้ว

ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


รีวิว

ติดต่อเรา

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวาน

อยุธยา

เบอร์โทร

080-5092490 , 063-9252590

ที่อยู่

134/13 ม.3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

เวลาทำการ

9:00 - 19:00 (ทุกวัน)