ฟันปลอมถอดได้

  • ฟันปลอมบางส่วนฐานพลาสติก 1-2 ซี่ 2,500 บาท

3-5 ซี่ 4,000 บาท

6-10 ซี่ 6,000 บาท

  • ฟันปลอมบางส่วนฐานพลาสติกนิ่ม 1-5 ซี่ 7,500 - 8,500 บาท , มากกว่า 5 ซี่ 9,000-12,000 บาท
  • ฟันปลอมบางส่วนฐานโลหะ 1-5 ซี่ 7,500 - 8,500 บาท , มากกว่า 5 ซี่ 9,000-12,000 บาท
  • ฟันปลอมทั้งปากฐานพลาสติก ชิ้นละ 10,000 บาท ,บน-ล่าง 20,000 บาท
  • ฟันปลอมทั้งปากฐานโลหะ ชิ้นละ 15,000 บาท ,บน-ล่าง 30,000 บาท


หมายเหตุ :

อัตราค่ารักษาอื่น ๆ ท่านสามารถโทรสอบถามได้จากทางคลินิก

อัตราค่ารักษาดังกล่าวเป็นการประเมินในเบื้องต้น

ค่าใช้จ่ายจริงทันตแพทย์จะเป็นผู้แจ้งให้ท่านทราบหลังจากทำการตรวจ ปรึกษาและวางแผนรักษาแล้ว

ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รีวิว

ติดต่อเรา

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวาน

อยุธยา

เบอร์โทร

080-5092490 , 063-9252590

ที่อยู่

134/13 ม.3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

เวลาทำการ

9:00 - 19:00 (ทุกวัน)