ย้ายเคสจัดฟัน

ขั้นตอนและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการย้ายเคสจัดฟัน


ขั้นตอนแรกให้นัดตรวจประเมินช่องปากก่อนว่าคุณหมอสามารถต่อเคสได้หรือไม่


หากสามารถต่อเคสได้ แบ่งเป็น 2 กรณี คือ


1. จำเป็นต้องรื้อเครื่องมือเดิมติดใหม่

จะเสียค่าใช้จ่ายเท่าการจัดฟันใหม่ปกติ คือ 30,000-45,000 บาท ต่อเคส 

  แบ่งชำระ เป็น ติดเครื่องมือทั้งปาก 6,000 บาท 

  ปรับเครื่องมือ เดือนละ 1,000 จนครบยอดค่าใช้จ่ายที่คุณหมอประเมิน 

  ไม่รวมค่าสแกนช่องปากและเอ๊กซเรย์ 1,900 บาท และรีเทรนเนอร์ 4,000 บาท 


2.หากใช้เครื่องมือเดิมได้

   

🔘ระยะเวลาจัดฟันเหลือน้อยกว่า 1.5 ปี จะเสียค่าใช้จ่าย คือ

1.ค่าสแกนช่องปาก และ เอ๊กซเรย์ 1,900 บาท 

2.ปรับเครื่องมือ 3,000 1 ครั้ง หลังจากนั้นครั้งละ 1,000 จนจัดเสร็จ 

3.รีเทรนเนอร์ 4,000 บาท

 

🔘 ระยะเวลาจัดฟันเหลือมากกว่า 1.5 ปี จะเสียค่าใช้จ่าย คือ

1.ค่าสแกนช่องปาก และ เอ๊กซเรย์ 1,900 บาท 

2.ปรับเครื่องมือ 3,000 2 ครั้ง หลังจากนั้นครั้งละ 1,000 จนจัดเสร็จ 

3.รีเทรนเนอร์ 4,000 บาท


หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมส่วนเคลียร์ช่องปาก(หากมี) ก่อนการเริ่มจัดต่อค่ะ


รีวิว

ติดต่อเรา

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวาน

อยุธยา

เบอร์โทร

080-5092490 , 063-9252590

ที่อยู่

134/13 ม.3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

เวลาทำการ

9:00 - 19:00 (ทุกวัน)