รักษารากฟัน ครอบฟัน

  • รักษารากฟันหน้า ซี่ละ 4,000 - 5,000 บาท
  • รักษารากฟันกรามน้อย ซี่ละ 6,000 - 7,000 บาท
  • รักษารากฟันกรามใหญ่ ซี่ละ 8,000 - 9,000 บาท

(ไม่รวมค่าอุดก่อตัวฟันก่อนการรักษา 500-1000 บาท / ซี่)

(ราคานี้แบ่งชำระ 1-2 ครั้ง)


  • รักษารากฟันช้ำ กรณีเคยรักษามาแล้ว Retreat เริ่มต้นซี่ละ 10,000 - 12,000 บาท (แบ่งชำระ 1-2ครั้ง)

หมายเหตุ:กรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนยาฆ่าเชื้อในการรักษารากมากกว่า 2 ครั้ง มีค่าเปลี่ยนยา 500/ครั้ง ไม่รวมอยู่ในราคาการรักษาราก


  • ค่าใส่เดือยฟัน+ก่อแกนฟันเสริมความแข็งแรงหลังรักษารากฟัน 3,000 - 3,500 บาท/ซี่ (ชำระ 1 ครั้ง)


  • ครอบฟันพอร์ซเลนบุโลหะธรรมดา ซี่ละ 6,500 - 7,500 บาท/ซี่
  • ครอบฟันเซรามิก (ไม่มีโลหะ) ซี่ละ 12,500 บาทขึ้นไป
  • ครอบฟันพอร์ซเลนบุโลหะพาราเดียม (ผสมทอง>2%) ซี่ละ 8,500-10,500 บาท
  • ครอบฟันพอร์ซเลนบุโลหะมีตระกูล (ผสมทอง>50%) ซี่ละ 12,500 บาทขึ้นไป

(ราคานี้แบ่งชำระ 2 ครั้ง)


หมายเหตุ :

อัตราค่ารักษาอื่น ๆ ท่านสามารถโทรสอบถามได้จากทางคลินิก

อัตราค่ารักษาดังกล่าวเป็นการประเมินในเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายจริงทันตแพทย์จะเป็นผู้แจ้งให้ท่านทราบหลังจากทำการตรวจ ปรึกษาและวางแผนรักษาแล้ว

ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รีวิว

ติดต่อเรา

คลินิกทันตกรรมยิ้มหวาน

อยุธยา

เบอร์โทร

080-5092490 , 063-9252590

ที่อยู่

134/13 ม.3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

เวลาทำการ

9:00 - 19:00 (ทุกวัน)